Τα 14 ΚΑΠΗ μας έκοψαν την πίτα τους - Video

Μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων, το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, με την Πρόεδρο του Κέντρου κ. Κωνσταντίνα Λύτρα
η Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό τα μέλη του Κέντρου και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έκοψαν και στα 14 ΚΑΠΗ του Δήμου τις καθιερωμένες Πρωτοχρονιάτικες πίτας τους.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες