Θερινή Εκδήλωση Παιδικών Σταθμών 2016

θερινή εκδήλωση των παιδιών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων στο κατασκηνωτικό χώρο RANCH στο ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες