ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων μετά από της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
κατά τη συνεδρίαση της 13/5/2016 ομόφωνα αποφάσισε για άλλη μία χρονιά να μην προβεί σε αναπροσαρμογή των τροφείων για τα βρέφη και νήπια και των εννέα (9) Παιδικών Σταθμών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων.

Με το τρόπο αυτό η Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Πνευματικού συμβάλλει στην μη επιβάρυνση του οικογενειακού εισοδήματος των Κορινθιακών οικογενειών αυτές τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που διανύει η Χώρα

Και βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες