Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Έναρξη αιτήσεων – εγγραφών μέσω του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας για Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων ενημερώνει ότι ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» έτους 2020-2021.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»). Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με την χρήση των κωδικών Taxisnet.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι υπάλληλοι (μονίμων και αορίστου χρόνου) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού)
καθώς και οικογένειες εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων που έθετε.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα οι άνεργοι/ες και όσοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».

Το Κ.Κ.Π.Δ.Κ καλεί όσους επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους ΔΩΡΕΑΝ στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα έως και τις 18 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά (για κάθε περίπτωση) καθώς και ημερομηνίες ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων, ενστάσεων, και οριστικών αποτελεσμάτων αναφέρονται στην πρόσκληση, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της διεύθυνσης
Αδειμάντου 22 στην Κόρινθο τηλ.: 2741025717

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες