Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα Παιδιά των Παιδικών Σταθμών 2014

Το Κέντρο Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Κορινθίων όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργάνωσε την παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 το πρωί την ετήσια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κορινθίων.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες