Επικοινωνία    Αναζήτηση:

Δικαιολογητικά εγγραφής

Προϋποθέσεις Εγγραφής:

  • Να είναι άνω των 55 ετών.
  • Να είναι κάτοικοι της Δημοτικής  ή Τοπικής  Κοινότητας που ανήκει το ΚΑΠΗ.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Δύο μικρές φωτογραφίες.
  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ.
  • Καταβολή ετήσιας συνδρομής.

 

Ώρες λειτουργίας.

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-2:30 και 16:00-20:00

Back to Top