Επικοινωνία    Αναζήτηση:

Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

Κόρινθος, 1/12/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 1576

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ :

  • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Στην Κόρινθο στο γραφείο Διεύθυνσης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων , σήμερα 1/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση με αριθμ. 1450/08-11-2021 Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ. 2/2021 προκήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων .


Διαβάστε Ολόκληρο το Πρακτικό της Επιτροπής
για την σύνταξη των Πινάκων Πρόσληψης ΕΔΩ:

Back to Top