Επικοινωνία    Αναζήτηση:

Κατάλογος ΚΑΠΗ

 1. Α΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λ. Ιωνίας 95, Κόρινθος
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  THΛ. & FAX: 2741029109

   

 2. Β΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σίνα 67 & Σισύφου, Κόρινθος
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20131
  THΛ. & FAX: 2741026412

   

 3. Γ΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  THΛ. & FAX: 2741031941

   

 4. Δ΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΞΑΜΙΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20131
  THΛ. & FAX: 2741036870

   

 5. Ε΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  THΛ. & FAX: 2741036752

   

 6. ΣΤ΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 22
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  THΛ. & FAX: 2741024075

   

 7. Ζ΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΛΟΜΟΥ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΣΟΛΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  THΛ. & FAX: 2741032620

   

 8. ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20011
  THΛ. & FAX: 2741087083

   

 9. ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΝΕΑΣ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χιλιομόδι Κορινθίας
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20008
  THΛ. & FAX: 2741098868

   

 10. ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αθίκια Κορινθίας
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20008
  THΛ. & FAX: 2741039784

   

 11. ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ-ΑΛΜΥΡΗΣ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΛΜΥΡΗ Κορινθίας
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
  THΛ. & FAX: 2741033770

   

 12. ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΦΙΚΟΥ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σοφικό Κορινθίας
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20004
  THΛ. & FAX: 2741027360

   

 13. ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΦΟΥ
  ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κόρφος Κορινθίας
  ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20004
  THΛ. & FAX: 2741095373

   

Back to Top